EN
facebook
Infosüsteemid
Infosüsteemid

X-Tee

Piksel on arendanud Eesti riikliku turvalise andmevahetusplatvormiga X-tee (X-Road) ühilduvaid süsteeme juba üle kümne aasta. Meie komptetentsi kuuluvad nii teenindava poole (adapterserverite) loomine (sh teenuste WSDL-d ja XSD-d) kui ka tarbiva poole loomine. 

Eesti riigis X-tee kaudu pakutavate teenuste peaaegu-reaalajas värskenduva kataloogi leiate RIA lehelt: https://x-tee.ee/catalogue/

Serverite poolele on RIA loonud Andmejälgija (mille tõttu näeb kodanik Riigiportaalis enda kohta tehtud päringuid koos päringud asutuse nimega). Piksel pakub aga teenuste tarbija poolele tarkvara X-Seire, mis teeb turvaserveri logid asutuse andmeinspektorile / andmekaitseinspektorile mugavalt kättesaadavaks. Andmeinspektor peab tihti vastama asutuse nimel kodanike küsimustele, miks kodaniku andmeid on päritud selle asutuse poolt ja milleks neid kasutatakse. Sellises teabenõudes võib olla infot, mis aitab kohe leida tarbinud süsteemi (asutusel võib neid olla palju), aga tihti pole seda infot ning mõnikord võib see info olla hoopis (vale) oletus/eeldus ja seega peaks andmeinspektor vaatama laiemalt. X-Seire pakub võimalust näha kõike, mis on turvaserverist läbi käinud (ajapiirides, mis vastavad asutuse logide säilitamise ajapoliitikale) lühendades logides otsimise tegevuse paarilt tunnilt poolele minutile. Tulemuseks on teadmine, milline majasisene süsteem andmeid tarbis ning selle teadmisega saab juba pöörduda vastava süsteemi administraatori või hooldaja poole edasisteks täpsustusteks.

 
MEIST TEENUSED TEHTUD KONTAKT