EN
facebook
Infosüsteemid
Infosüsteemid

Dogre

Tutvustus

Dogre on veebipõhine dokumendiregister, millest saab Avaliku Teabe Seaduses nõutava osa teha avalikuks ning samas võimaldada piiratud juurdepääsu.

Omadused

Põhiomadused

 • Dokumentide registreerimine hierarhilisse süsteemi
 • Automaatne dokumentide numereerimine
 • Digitaalallkirjaga dokumentide vastuvõtt 
 • Dokumentide digiallkirjastamine
 • ID-kaardi (Mobiili-ID, digi-ID) või kasutajatunnusega sisenemine 
 • Dokumentide suunamine (nt postiga tulnud arved raamatupidajale)
 • Automaatne aastavahetus

Andmevahetus

 • Andmete eksport xls formaati (XML või Excel)
 • Dokumentide vastuvõtmine ja saatmine üle riikliku Dokumendivahetuskeskuse (DVK)
 • Dokumendi lisamise API (võimalus teistest süsteemidest Dogresse dokumente saata, et vähendada käsitööd)

Otsing

 • Kiirotsing sarja piires
 • Võimas otsing üle kogu süsteemi (sh võimalus piirata hierarhia osaga) 
 • Dokumentide otsing tunneb eestikeelsete sõnade algvorme
 • Failide (docx, .doc, .xls, .odt, .pdf jne) indekseerimine ja nende seest otsimine
 • Arvestamine dokumentide salastusega

Haldusomadused

 • Dokumentide liigitusskeemide loomine
 • Dokumentide otsingu, sisestuse ja näitamise mallide loomine
 • Dokumentide erinevateks numereerimisteks loendurite defineerimine
 • Kasutajate ja juurdepääsuõiguste haldus
 • Vabas vormis lisalehtede loomine (juhendid, soovitused, sõnumid tarbijatele)
 • Metaandmete valik mallidesse ja uute metaandmete loomine
 • Sisestajatele andmelahtrite täitmise hõlbustamiseks ripploendite loomine (klassifikaatorid)
MEIST TEENUSED TEHTUD KONTAKT